Bizkaiko Foru Aldundia | Diputación Foral de Bizkaia

Segurtasunez
inbertitzeko informazioa ematen dizugu

imagen_riesgos

Laburpen honek startupen partaidetzetan inbertitzeak dakartzan arriskuak ulertzen lagundu nahi du, Crowdfunding Bizkaia-ren bitartez.

Inbertitzaile orok ezagutu behar dituen funtsezko kontzeptuak

Startup
Startup jabetza pribatuko eta normalean sortu berri diren enpresa txikiak izendatzeko erabiltzen den terminoa da. Enpresa horiek azkar hazten eta garatzen jarraitu nahi dute.

Dibertsifikazioa
Dibertsifikazioa dirua hainbat arrisku dituzten inbertsio moten artean banatzean datza, arrisku globala murrizteko. Hala ere, dibertsifikazioak ez ditu arrisku mota guztiak gutxituko. Dibertsifikazioa inbertsioaren funtsezko zati bat da. Inbertitzaileek Crowdfunding Bizkaiaren bidez eskura dituzten funtsen zati bat bakarrik inbertitu beharko lukete, eta inbertsio seguruagoekin eta likidoagoekin orekatu.

Sortu berri diren enpresen kapitalean inbertitzeak dakartzan arriskuek
(kasu honetan, startupena edo enpresa sortu berriena, Bizkaiko Crowdfunding-aren bidez) ez dute inbertsioaren aldizkako etekinik ekartzen.
Enpresa desberdinetan inbertitzeak inbertsioak dibertsifikatzen eta arriskua banatzen lagun dezake, baina ez desagertzea, sortu berri diren enpresen partaidetzetan inbertitzea baita.
Startupek emandako dokumentazioan, pitchean adibidez, beste arrisku espezifiko batzuk azaldu ahal izango dira. Garrantzitsua da arrisku espezifiko horiek izatea enpresa sortu berrien kapital-partaidetzetako inbertsioetarako.

Inbertsioaren galera
Enpresa sortu berri gehienek porrot egiten dute edo ez dira aurreikusten duten beste igotzen; beraz, horietan inbertitzea arrisku handia izan daiteke. Ildo horretan, litekeena da inbertsio osoa edo zati bat galdu ahal izatea. Galtzeko prest dagoen kopurua bakarrik inbertitu behar da. Kartera dibertsifikatu bat sortu behar da arriskua banatzeko eta inbertitutako kapitalaren etekin globala lortzeko aukerak handitzeko.
Inbertitu den enpresa batek ez badu funtzionatzen edo porrot egiten badu, ez sozietateak — ezta Crowdfunding Bizkaiak — ez dute inbertsioa itzuliko.

Zerga-arintzea
Startupetan inbertitzea hobariduna izan daiteke, inbertitzailearen egoitza fiskalari aplikatu beharreko Ogasunaren arabera aldatzen diren kenkarien edo salbuespenen bidez. Onura horiek galdu ahal izango dira zirkunstantzia pertsonalen edo enpresaren jardueren arabera. Likidezia falta: Likidezia da erosi ondoren partaidetzak saltzeko erraztasuna.
Likidezia falta: Likidezia erosi ondoren partaidetzak saltzeko erraztasunari deitzen zaio. Crowdfunding Bizkaiaren bidez merkaturatutako enpresen partaidetzak ezin dira erraz saldu, eta ez da oso litekeena Burtsako Merkatu Alternatiboa (BMA) bezalako bigarren mailako negoziazio-merkatu batean kotizatzea. Enpresa arrakastatsuek ere gutxitan kotizatzen dute horrelako poltsa batean.
Inbertitzeko orduan, kontuan izan behar da inbertitutako funtsak blokeatuta geratuko direla parte hartzen den enpresaren kapitaletik irteteko leiho bat egon daitekeen arte; horregatik, ez da inbertitu beharko epe labur edo ertainean beharrezkoak diren funtsik.

Parte-hartze motak
Garrantzitsua da partaidetzak eskuratzean irabazten diren eskubideak kontuan hartzea. Partaidetzen tipologiaren arabera (adibidez, A mota, B motarekin alderatuta), baliteke botoa emateko eskubiderik ez izatea, eta, beraz, eragozpen bat izan daiteke bigarren mailako merkatu batean partaidetza horien erosleak aurkitzen saiatzeko.
Dibidenduak enpresa batek bere akziodunei konpainiaren mozkinekin egiten dizkien ordainketak dira. Crowdfunding Bizkaia webgunearen bidez kapitala eskatzen duten enpresa gehienak sortu berriak dira edo hasierako fasean daude. Oso gutxitan ordainduko dizkiete dibidenduak inbertitzaileei. Horrek esan nahi du nekez lortuko dela inbertsioaren etekinik partaidetzak saldu ahal izan arte. Mozkinak enpresan berrinbertitzen dira hazkundea bultzatzeko eta akziodunentzat balioa sortzeko. Enpresek ez dute bazkideei dibidenduak ordaintzeko betebeharrik.

Diluzioa
Crowdfunding Bizkaia-ren bidez ekintzetan egiten den edozein inbertsio diluitu egin daiteke. Diluzioa gertatzen da enpresa batek akzio gehiago jaulkitzen dituenean. Diluzioak jaulkitako akzio berrietako bat ere erosten ez duten akziodun guztiei eragiten die. Ondorioz, enpresako akziodun baten partaidetza proportzionala murriztu egiten da, edo «diluitu» egiten da; horrek zenbait alderditan eragiten du, botoa, dibidenduak eta balioa barne.
Egoera horretan, enpresak aukera eman beharko die partaidetza arruntak dituzten bazkideei partaidetza gehiago erosteko ondorengo inbertsio-erronda batean, partaidetza mantendu edo zaindu ahal izan dezaten. Egiaztatu Pitch-a eta enpresaren legezko dokumentuak (bazkideen ituna, estatutuak, inbertsio-akordioa…), eros daitezkeen partaidetzek lehentasunezko harpidetza-eskubide horiek dituzten ikusteko. Enpresa gehienek ez dute lehentasunezko harpidetza-eskubiderik eskaintzen B partaidetzetarako.

Arriskuak bihurgarrietan inbertitzean
Bihurgarri bat etorkizuneko data batean partaidetzak jaulkiko dituen enpresa bateko kapitalean inbertitzea da. Normalean, partaidetzak enpresak inbertsio-erronda handiagoa egiten duenean jaulkiko dira. Bihurgarri batek enpresa bati balorazio bat finkatu gabe kapital-finantzaketa lortzeko aukera ematen dio: balorazioa hurrengo inbertsio-txandan edo muga-egun batean adostutako balorazio batean finkatuko da.
Garrantzitsua da gogoratzea bihurgarri batean inbertitzeak enpresa sortu berri baten kapitalean zuzenean inbertitzeak duen arrisku-maila bera duela. Bere kapitala arriskuaren mende dago oraindik ere.
Halaber, garrantzitsua da gogoratzea bihurgarrien baldintzak eragiketa batetik bestera alda daitezkeela, eta, horregatik, eskuragarri egonez gero, tratu mota horien baldintzen laburpena irakurri beharko da, halakorik balego.

Advertencia de riesgo
Invertir en startups y en empresas en fases iniciales conlleva riesgos, como la falta de liquidez, la falta de dividendos, la pérdida de inversión y la dilución, y solo debe hacerse como parte de una cartera diversificada. Crowdfunding Bizkaia está dirigida exclusivamente a inversores con la suficiente capacidad para comprender estos riesgos y tomar sus propias decisiones de inversión. Solo se podrá invertir a través de Crowdfunding Bizkaia una vez el usuario sea registrado y se compruebe la capacidad para los riesgos.
Crowdfunding Bizkaia está autorizada y regulada por y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta página ha sido aprobada como promoción financiera. Los lanzamientos de empresas activas no se ofrecen al público en general y solo pueden invertir usuarios registrados en www.crowdfundingbizkaia.com basándose en la información proporcionada por las empresas en cuestión.

Zer inbertitzaile mota zara?

Crowdfunding Bizkaia araututa dagoen plataforma bat da, eta, beraz, inbertitzaileen profilak erakunde arautzaileak emandako definizioen arabera sailkatu behar dira.