Bizkaiko Foru Aldundia | Diputación Foral de Bizkaia

30/12/2020

Jasangarritasuna enpresa-estrategia gisa

Enpresa askok egin dute jasangarritasunaren alde azken urteotan: korporazio multinazional handietatik startup txikietaraino. Ez du zentzurik ingurumenarekin etikoa izatearen gorakada horri buruz galdetzeak, abantailak handiak baititu eta, gainera, etorkizun ez hain urrunera egokitzeko aukera ematen baitu, non egungo baliabideak gero eta urriagoak eta errentagarri txikiagokoak izango baitira.

Jasangarria izateak enpresaren ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-arloaren arteko oreka izatea eskatzen du. Negozio bat jasangarria da hazkunde ekonomikoa ingurumenaren babesa kontuan hartuta betetzen duenean, baliabideak eta parte-hartzea berdintasunez banatzen dituenean eta proiektuak ongizate osasungarriagoa lortzen laguntzen duenean.

Jasangarritasun-estrategia baten onurak

Zure enpresan estrategia jasangarri bat definitzeak dituen abantailek hainbat arlo hartzen dituzte, ekonomia-arlotik, marketinarekin eta itxurarekin  zerikusia duten alderdietara.

Produktibitatea eta kostuak: kanpo eragin handiena duten ekintzek barne kostua ere duten arren, inbertsio honek epe luzeko emaitzak ekarriko ditu. Adibidez, ahalegina optimizatzeko estrategiarekin eta ura eta energia bezalako baliabideen kontserbazioarekin eraginkorrak izateak kostuak murrizten dizkio enpresari, eta hori, epe laburrean txikia baina urtero nabarmena izan daiteke.

Marka-irudia: marka handi guztiek urteak daramatzate estrategia jasangarrien alde egiten, eta hori gero eta bezero gehiago erosi aurretik markaren balioetan arreta jartzen dutelako da. Zenbait ikerketaren arabera, estatuan, kontsumitzaileen %33k marka jasangarriak aukeratzen dituzte. Hori bai, kontsumitzaileek gero eta gehiago erreparatzen diote enpresaren koherentziari, eta, beraz, zigortu egiten dituzte “greenwashing” edo “iraunkortasun faltsua” deritzona egiten duten konpainiak; ingurumenaren aldeko portaerak sustatzen dituzten baina, azken batean, sistema ez oso etikoa duten enpresak dira.

Erakargarritasuna: jasangarritasunak, bezeroak erakartzeaz gain, etorkizuneko langile eta inbertitzaileak erakartzen ditu. Enpresa batek ingurumena errespetatzeak kalitatezko langileak erakartzen ditu, enpresak behar duen filosofia berarekin, eta datu batzuen arabera, inbertitzaileen ia erdiak ez du inbertituko jasangarritasuneko historial eskasa duen enpresa batean.

Negozio-aukera: esan bezala, zure enpresan planteamendu jasangarria izateak dituen abantaila guztiak batuta, errazagoa da ingurumenarekin etikoa ez balitz zure enpresara joko ez luketen bezeroengana hurbiltzea. Gainera, Jasangarritasun Memoria edo Erantzukizun Sozial Korporatiboaren Plan Estrategikoa izateak plus bat ekar dezake enpresaren zerbitzuak lehiaketa publikoetara eta bestelako lizitazioetara aurkezterakoan.

Hala ere, enpresa bat ezin da jasangarria izan gauetik goizera. Eraldatze-prozesu luzea behar du, jasangarritasun-estrategia zehatz batekin, eta, horretarako, ondo pentsatutako hainbat ekintza planifikatu behar dira, gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-balioa eransteko.

Materialtasunaren azterketa: Lehenik eta behin, stakeholder-entzat garrantzitsuenak diren gaien diagnostikoa egin behar dugu, eta horrela bere eragin positibo edo negatiboagatik ingurumeneko, sozial edo alderdi ekonomiko garrantzitsuenak zein diren jakin behar dugu.

Helburu eta helmuga estrategikoak: ondoren, helburu eta xede hauetako bakoitza modu espezifiko, neurgarri, lorgarri, errealista batean definituko dugu, eta hori egiteko epea zehaztuko dugu.

Lan egokiaren funtsezko adierazleak: jasangarritasun-faktore batzuk definituko ditugu markatu dugun gai material bakoitzaren aurrerapena zehazteko, haren bilakaera aztertzeko eta epemuga zehatz bat markatzeko.

Gauzatze-plana: aurreko guztiarekin, gauzatze planera pasatuko gara, eta bertan zehaztuko ditugu xede bakoitzerako ondorengo etapetan egingo ditugun ekintzak. Horretarako, beharrezkoa da prozesuaren kanpo- eta barne-komunikazioa, inplikatutako pertsona guztien arteko erantzukizunen definizioa, horretarako baliabideen esleipena eta inplikatuen ebaluazioan helburuen betetzea kontuan hartzea, partedun senti daitezen.

Aldizkako jarraipena: jasangarritasuneko estrategia abian jarri ondoren, aldizkako txostenak egin beharko ditugu (hilean behin), estrategiaren bilakaera aztertzeko. Horretarako, jasangarritasunaren auditore izango diren kanpo-eragileetara ere jo dezakegu.

Kudeaketa-tresna: lehenago aipatutako guztia kontuan hartuta, jasangarritasuna kudeatzeko softwarea funtsezkoa izan daiteke jasangarritasun-adierazleen erregistroa denboran zehar antolatua izateko.

Azken urteotan jasangarritasuna lortzeko baliabide gehien erabili dituzten enpresek aurrerapauso ikaragarria eman dute etorkizunerako. Klima-aldaketa eta baliabide-urritasuna gero eta nabariagoak dira, eta aldaketa horietarako prestatuta dauden konpainiek lehiarako abantaila izugarria izango dute, eraldaketa egiten ez duten eta zaharkituta geratuko direnekiko.

EGUNEZ EGUN GURE EKOSISTEMA PROPIOA SORTZEN; BIZKAIAN EGITEN DUGU: SINETSI, SORTU ETA HAZI. EZAGUTU CROWDFUNDING BIZKAIA.