Bizkaiko Foru Aldundia | Diputación Foral de Bizkaia

Zelan funtzionatzen du lankidetzan oinarritutako ekonomiak?

1.0 web-etik 2.0 web-era bitarteko pausoak eragina izan du giza jardueraren egiteko guztietan. Bilakaera horren ondorioz, pertsonek sareko informazioa modu erabat pasiboan kontsumitzeari utzi diote, eurak izateko informazio hori produzitu eta jakinarazten dutenak. Aldi berean, P2P (peer-to-peer, berdinen arteko sarea) izenekoaren eta lankidetzan oinarritutako plataformen hazkundearen ondorioz, ekintzarako sare propioak josi daitezke.

Egoera horrek, jarduera ekonomikoaren testuinguruan, inbertsio jardunbide berrien pizkundea bultzatu du, crowdfunding-a besteak beste, beste joera berri batzuen artean, lankidetzan oinarritutako ekonomia, adibidez. Aurrerago ikusiko dugun bezala, biek ere gertutasun harremana dute.

Zer da lankidetzan oinarritutako ekonomia?

Beste ezer baino lehen, batez ere baliabide digitaletan oinarritutako antolakuntza sistema gisa har dezakegu. Helburua, ondasunen eta zerbitzuen trukea da norbanakoen artean. Dena den, batez ere baliabide digitaletan oinarrituta egotearen ondorioz, truke horrek zenbait berezitasun ditu.

Beste ezer baino lehen, lankidetzan oinarritutako ekonomian transakzioaren prezioa inplikatuta dauden pertsonek adosten dute. Aldi berean, parte hartzaileen partaidetza masiboa dakarrenez, eskura dagoen ondasun eta zerbitzu aukera merkatuak eskaintzen duena baino askoz handiagoa da. Dena den, lankidetzan oinarritutako ekonomiaren bertute nabarmenena mota guztietako ekimenak eta ekintzailetzak bultzatzen dituela da.

Lankidetzan oinarritutako ekonomiaren adibideak

Kasu gehienetan, fenomeno horren adibide argienak plataforma jakin batzuen erabilerarekin daude erlazionatuta. Horrela, adibidez, BlaBlaCarren, pertsona batek beste batzuk bere ibilgailuan eramateko eskaintzen du bere burua, aurretik ezarritako ordainketa baten truke, eta besteek bere eskaintza beste batzuekin alderatu dezakete. Antzeko prozesuak jartzen dira martxan beste programa ezagun batzuekin ere, Wallapop (produktuen salerosketarako plataforma) edo AirBnB (epealdi laburretarako turismo ostatuen alokairuan aritzen dena).

Trukatutako ondasunen eta zerbitzuen izaeraren arabera, Lankidetzan oinarritutako hainbat ekonomia mota bereiz daitezke. Garrantzitsuenetako bat, inolako zalantza barik, lankidetzan oinarritutako finantzena da, eta horien barruan crowdfunding-a azpimarratu behar da. Bertan, norbanako kopuru handiak mota guztietako proiektuak finantzatzen ditu inbertsio txikiekin.

Crowdfunding Bizkaian, ekintzailetzaren eta inbertsioaren arteko lotura ezarriko duten ideiak aurkitzera eta bultzatzera zuzendutako plataforma aurkituko duzu. Plataforma horretan, interesatutako pertsonek (pertsona fisikoek edo juridikoek) inbertitu dezaketen proiektuak osatzeaz, aztertzeaz eta aurkezteaz arduratzen gara. Martxan dauden proiektuen artean, une honetan WATS azpimarratu dezakegu. Helburua kiroleko indarkeria desagerraraztea da.

Ekintzarako ideia edo proposamen batzuk

Gaur egun, lankidetzan oinarritutako ekonomiak kontsumo sail guztiak hartzen ditu, eta ehunka ekimen erakargarri sortzen dira eten gabe. Hala ere, ez dugu ahaztu behar erronka handiagoei aurre egiteko tranpolina ere izan daitekeela.

Adibidez, crowdfunding-a, Crowdfunding Bizkaian ulertzen dugun bezala, gizarte berrikuntzaren funtsetako bat da. Hau da, gizarte-ingurumen inguruneak hobetzea bilatzen duten zeharkako proiektuak garatzen dira. Lankidetzan oinarritutako finantzaketaren bitartez, interesatuta dauden pertsonek, errentagarritasun ekonomikoa lortzeaz gain, elkarren artean gizartean eragina izateko aukera dute.